Om trädgårdarna - Contents

 

Om trädgårdarna

Förutom en liten presentation av trädgårdsanläggningen beskrivs också i några avsitt Norrvikens historia, som ger bakgrunden och förklaringen till Norrvikens prekära situation idag.

Vi kommer också fortlöpande att presentera försöken att bevara anläggningen och utveckla den till en trädgårds- och kulturinstitution av hög internationell klass. Där ingår bland annat strävandena att utse Norrvikenområdet till kulturreservat.

Powered by SectionEx for Joomla!